Klávesové skratky pre Windows, ktoré vám uľahčia život

Pri práci v systéme Windows si môžete vašu prácu spraviť efektívnejšou aj pomocou klávesových skratiek. Často pracujete s viacerými oknami naraz a potrebujete sa dostať niekde úplne inde, čo najskôr. Potrebujete si spraviť fotku obrazovky, alebo len jej určitej časti? Ukážeme vám, ako si môžete jednoducho uľahčiť prácu na vašom zariadení.

Minimalizovanie všetkých okien naraz

Pracujete v internetovom prehliadači, vedľa neho máte otvorený poznámkový blok. Zároveň píšete dokument vo worde, popri tom vám hra hudba v prehrávači a všetky tieto okná sú za sebou pootvárané. V momente, keď sa potrebujete dostať k nejakej ikone alebo súboru na ploche, nie je potrebné všetky okná samostatne minimalizovať.

Použitím klávesovej skratky Windows + D sa dostanete rovno na plochu a všetky vaše otvorené okná sa minimalizujú na panel úloh.

Prepínanie medzi jednotlivými oknami

Podobná situácia ako predtým. Máte otvorených viac okien, pracujete na viac úlohach naraz a potrebujete prepnúť medzi jednotlivými oknami.

Na to slúži klávesová skratka ALT + TAB. Po jej stlačení sa vám zobrazia všetky otvorené aplikácie/okná. Držaním klávesy ALT a stláčaním TAB môžete postupne medzi nimi prepínať.

Odfotenie obrazovky

Sú ľudia, ktorí si svoju prácu na počítači “zaznamenajú” mobilom. Aj to je riešenie a relatívne rýchle. Kvalita takéhoto záznamu je ale otázna.

Je možnosť vytvoriť tzv. screenshot obrazovky, kedy zaznamenáte to, čo na obrazovke vidíte do schránky počítača.
Každá windows klávesnica má tlačidlo PrtSc alebo Prntsc a podobne. Po stlačení tohto tlačidla vám do schránky úloží screenshot obrazovky. Tento screenshot potom môžete uložiť napr. tak, že si otvoríte skicár a v ňom dáte pomocou pravého tlačidla myšky “prilepiť” alebo použijete skratku CTRL + V. Druhá možnosť je pomocou prilepiť alebo CTRL + V vložiť screenshot priamo do mailu, alebo chatu na sociálnych sieťach a teda ho odoslať podľa potreby ďalej.

Ak chcete spraviť screenshot len časti obrazovky, sú dva spôsoby. Prvý je pomocou klávesovej skratky Windows + Shift + S. Následne vyberiete tvar, ktorý chcete odfotiť a opakujete postup ako v predchádzajúcej možnosti. Druhý spôsob je spustiť aplikáciu “Nástroj na vystrihovanie”, kde si tak isto môžete vystrihnúť len časť obrazovky a tú potom uložiť priamo do súboru.

Rýchle zamknutie PC

Pracujete v miestnosti s viac ľudmi (napr. kolegovia, alebo deti) a potrebujete si na chvíľu odbehnúť, je dobré svoj počítač zabezpečiť uzamknutím pred neželaným prístupom.

Pokiaľ máte nastavené heslo na svojom profile, pomocou klávesej skrátky Windows + L zamknete svoj profil a pre opätovný prístup je nutné opäť zadať vaše heslo. Všetko, čo ste na PC doteraz robili ostane rozpracované v stave akom ste to nechali.

Ďalšie známe a užitočné klávesové skratky

Ctrl + C / Ctrl + V – pomocou týchto skratiek môžete uložiť do schránky označený text, súbor, priečinok a prilepiť ho podľa potreby na iné miesto.
Ctrl + X / Ctrl + V – podobne využitie ako pri predchádzajúcich skrátkách, akurát pomocou kombinácie Ctrl + X vystrihnete text, súbor a priečinok a stlačením Ctrl + V ho premiestnite na nové miesto.
Ctrl + A – označenie všetkých položiek
Ctrl + Z – vrátenie akcie naspäť
Ctrl + D – vymazenie označených položiek (presunutie do koša)
Ctrl + Shift + D – trvalé vymazanie položiek
Alt + F4 – zatvorenie aktívneho okna alebo aplikácie
Windows + E – rýchle otvorenie prieskumníka
Windows + S – vyhľadávanie v počítači

Samozrejme klávesových skratiek je v systéme Windows nespočetne veľa. Vyššie uvedené patria medzi tie najpoužívanejšie a najviac vám pomôžu zefektívniť vašu prácu na počítači.