Zálohovanie a obnova dát

Zálohovanie Dát Z Funkčného Média


  • Upozorňujeme na čo najlepšie vyšpecifikovanie potreby zálohy dát, v opačnom prípade nenesieme zodpovednosť za dáta, ktoré neboli v dôsledku nesprávneho informovania zo strany zákazníka odzálohované.

  • V prípade obnovy dát na naše médium si ponechávame zákazníkove dáta po dobu 7 pracovných dní, následne sú trvale vymazané

  • Odzálohujeme ich na vaše externé médium ktoré je potrebné priniesť, alebo si ho u nás zakúpite.

  • Pomôžeme vám s nájdením dát ktoré chcete zálohovať.

Cena: od 15

 

Zálohovanie Dát Z Poškodeného Média


  • Obnovu vykonávame na zákazníkom vopred dodané externé médium (HDD, USB kľúč), alebo ponúkneme médium z našej ponuky.

  • Obnoviteľné dáta nemajú rovnakú štruktúru. Sú v celku – netriedené do priečinkov a pod.

  • Obnovíme dáta podľa rozsahu poškodenia média (padnutá partícia, vymazané dáta, pomalý disk…).

Cena: od 20

 

Obnovenie Vymazaných Dát Z Funkčného Média


  • V prípade neúspešnej obnovy, neúčtujeme žiadny poplatok.

  • Cena obnovy je vypočítaná podla obtiažnosti úkonu a objemu dát

  • Obnovíme vymazané dáta podľa vašich predstáv a požiadaviek

Cena: od 25