Ako vytvoriť inštalačné USB so systémom Windows 11 pomocou Media Creation Tool

Pre inštaláciu systému Windows 11 v počítači platia minimálne systémové požiadavky. Ak vaše zariadenie tieto požiadavky nespĺňa, možno v ňom nebudete môcť nainštalovať Windows 11 a budete chcieť zvážiť kúpunového počítača.Ak si nie ste istí, či váš počítač spĺňa tieto požiadavky, môžete sa poradiť s výrobcom originálnych dielov počítača, prípadne ak už v zariadení používate Windows 10, na vyhodnotenie kompatibility môžete použiť aplikáciu Kontrola stavu počítača.Upozorňujeme, že táto aplikácia nekontroluje grafickú kartu ani obrazovku, pretože väčšina kompatibilných zariadení bude spĺňať požiadavky uvedené nižšie.

Skontrolujte kompatibilitu

Pomocou aplikácie Kontrola stavu počítača zistite, či možno vo vašom počítači používať Windows 11.
STIAHNUŤ APLIKÁCIU KONTROLA STAVU POČÍTAČA

Pred inštaláciou systému Windows 11 si musíme pripraviť čistý, aspoň 4GB ( 8GB odporúčané) veľký USB kľúč. Aj keď je USB kľúč nový, je dobré ho naformátovať, aby pri inštalácii nedošlo k chybe.

Nástroj pre vytvorenie inštalácie systému Windows 10 nájdete v tomto odkaze.

Po stiahnutí nástroja na vytvorenie Windows 11 a jeho spustení, je potrebné zadať súhlas s licenčnými podmienkami.

 

2021-10-05 15_05_14-Inštalátor systému Windows 11

 

Poďme preto na druhú možnosť a to vytvorenie inštalačného média pre iný počítač. Systém si tu sám zvolí jazyk, vydanie a verziu.

- Vytvoriť inštalačné médium pre iný počítač.

 

2021-10-05 15_07_33-Inštalátor systému Windows 11

 

USB majte pripojený v počítači a správne označený. Potom môžete kliknúť "ďalej" a systém si z internetu stiahne všetko potrebné na inštaláciu Windows 11. Vytvorí sa inštalačné médium.

 

2021-10-05 15_09_04-Inštalátor systému Windows 11

 

2021-10-05 15_09_29-Inštalátor systému Windows 11

 

Rovnaký postup je aj pri inštalácii z CD alebo DVD. Vytvárate však ISO súbor a stlačením "ďalej" si môžete vybrať, kam ho chcete uložiť.

ISO súbor klasicky napálite na čistý DVD disk. Tak získate funkčnú DVD inštaláciu Windows 11

Stiahnutie systému Windows 11

Médium so systémom Windows 11 môžete nainštalovať alebo vytvoriť pomocou troch možností, ktoré sú uvedené nižšie. Prejdite si ich a vyberte tú, ktorá vám vyhovuje najviac.

Ak inovujete zo systému Windows 10, odporúčame vám počkať, kým vám služba Windows Update nezobrazí upozornenie, že inovácia pre váš počítač je pripravená.

Pred inštaláciou pomocou aplikácie Kontrola stavu počítača overte, či vaše zariadenie spĺňa minimálne systémové požiadavky pre Windows 11, a na stránke s informáciami o stave vydania systému Windows si preštudujte známe problémy, ktoré môžu mať vplyv na vaše zariadenie.

Asistent inštalácie systému Windows 11

Toto je najlepšia možnosť inštalácie systému Windows 11 v zariadení, ktoré práve používate. Začnite kliknutím na Stiahnuť.

Skôr než začnete

Tento asistent je pre tých, ktorí chcú:

 • Inovovať počítač so systémom Windows 10 na Windows 11.


Skôr než začnete, skontrolujte, či spĺňate nasledujúce podmienky:

 • Máte licenciu na Windows 10.
 • V počítači máte nainštalovaný Windows 10, verziu 2004 alebo novšiu, aby bolo možné spustiť asistenta inštalácie.
 • Váš počítač spĺňa špecifikácie zariadenia pre Windows 11, od ktorých závisia požiadavky na inováciu a podporované funkcie. Niektoré funkcie vyžadujú dodatočný hardvér. Okrem toho vám odporúčame, aby ste si na webovej lokalite výrobcu svojho počítača preštudovali informácie o aktualizovaných ovládačoch a kompatibilite hardvéru.
 • Ak si chcete stiahnuť Windows 11, váš počítač musí mať na disku voľných 9 GB miesta.

Po stiahnutí asistenta inštalácie:

 1. Vyberte možnosť Spustiť. Tento nástroj môže spustiť len správca.
 2. Keď tento nástroj potvrdí kompatibilitu hardvéru zariadenia, zobrazia sa vám licenčné podmienky. Vyberte možnosť Prijať a inštalovať.
 3. Keď bude nástroj pripravený, vykonajte inštaláciu systému v počítači kliknutím na tlačidlo Reštartovať.
 4. Inštalácia systému Windows 11 môže nejaký čas trvať a váš počítač sa niekoľkokrát reštartuje. Počas inštalácie počítač nevypínajte.Ak potrebujete inštalačné médium na inštaláciu systému Windows 11 v inom počítači alebo zariadení ARM64, postupujte podľa pokynov v článku Vytvorenie inštalačného média pre Windows 11.

Stiahnuť

Vytvorenie inštalačného média so systémom Windows 11

Ak chcete vykonať preinštalovanie alebo čistú inštaláciu systému Windows 11 v novom alebo používanom počítači, pomocou tejto možnosti si stiahnite nástroj na vytváranie médií a vytvorte spúšťací USB kľúč alebo disk DVD.

Skôr než začnete

Ak chcete začať, najprv potrebujete licenciu na inštaláciu systému Windows 11 alebo zariadenie so systémom Windows 10, ktoré spĺňa požiadavky na inováciu na Windows 11.

Uistite sa, že máte:

 • Pripojenie k internetu (môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb).
 • Dostatočnú dátovú kapacitu v počítači, na USB kľúči alebo externej jednotke, kde chcete stiahnuť súbor .ISO.
 • Prázdny disk DVD s kapacitou aspoň 8 GB (a napaľovačku diskov DVD) na vytvorenie spúšťacieho disku. Odporúčame použiť prázdny USB kľúč alebo prázdny disk DVD, pretože všetok obsah na ňom sa počas inštalácie odstráni.
 • Ak sa vám pri pokuse o napálenie spúšťacieho disku DVD zo súboru ISO zobrazí správa, že súbor obrazu disku je príliš veľký, zvážte použitie dvojvrstvového disku DVD s vyššou kapacitou.

Uistite sa, že počítač, v ktorom chcete nainštalovať Windows 11:

 • Má 64 bitový procesor:Windows 11 je možné spúšťať iba na 64 bitových procesoroch. Ak chcete zistiť, či ho váš počítač má, prejdite do sekcie Nastavenia > Systém> Informácie alebo vo Windowse vyhľadajte slovné spojenie „systémové informácie“ a pozrite sa, čo je uvedené pri položke Typ systému.
 • Spĺňa systémové požiadavky: Nie všetky zariadenia so systémom Windows 10 môžu získať inováciu na Windows 11. Pozrite si špecifikácie zariadenia pre Windows 11, od ktorých závisia požiadavky na inováciu a podporované funkcie. Niektoré funkcie vyžadujú dodatočný hardvér. Okrem toho vám odporúčame, aby ste si na webovej lokalite výrobcu svojho počítača preštudovali informácie o aktualizovaných ovládačoch a kompatibilite hardvéru.
  • UPOZORNENIE: Inštalácia média so systémom Windows 11 v počítači, ktorý nespĺňa minimálne systémové požiadavky systému Windows 11, sa neodporúča a môže mať za následok problémy s kompatibilitou. Ak sa rozhodnete Windows 11 nainštalovať v počítači, ktorý požiadavky nespĺňa, tento počítač už nebude podporovaný a nebude môcť získavať aktualizácie. Na poškodenia počítača v dôsledku nedostatočnej kompatibility sa nevzťahuje záruka výrobcu.
 • Zodpovedá vášmu súčasnému jazyku:Pri inštalácii systému Windows 11 budete musieť vybrať rovnaký jazyk. Ak chcete zistiť, aký jazyk používate, v nastaveniach počítača prejdite do sekcie Čas a jazyk alebo v Ovládacom paneli do sekcie Oblasť.

Vytvorenie inštalačného média pomocou nástroja na vytváranie médií:

 1. Po stiahnutí súboru spustite nástroj na vytváranie médií. Tento nástroj môže spustiť len správca.
 2. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami, vyberte možnosť Prijať.
 3. Na stránke Čo chcete urobiť? vyberte možnosť Vytvoriť inštalačné médium pre iný počítač a potom vyberte možnosť Ďalej.
 4. Vyberte jazyk, vydanie a architektúru (64 bitová) pre Windows 11.
 5. Vyberte médium, ktoré chcete použiť:
  • USB kľúč:  Pripojte prázdny USB kľúč, ktorý má kapacitu aspoň 8 GB. Všetok obsah na kľúči sa odstráni.
  • Súbor ISO:   Uložte súbor ISO vo svojom počítači. Umožňuje vám vytvoriť spúšťací disk DVD. Po stiahnutí súboru môžete prejsť na miesto, kde je súbor uložený, alebo vybrať možnosť Otvoriť napaľovačku DVD diskov a podľa pokynov napáliť súbor na disk DVD.

Po vytvorení inštalačného média ho použite podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Ak chcete vyhľadať aktualizácie, vyberte tlačidlo Štart, prejdite do sekcie Nastavenia > Windows Update a vyberte možnosť Vyhľadať aktualizácie. Okrem toho je vhodné navštíviť webovú lokalitu podpory výrobcu vášho zariadenia a zistiť, či sa nevyžadujú nejaké dodatočné ovládače.
  Poznámka: Ovládače pre zariadenia Surface nájdete na stránke Stiahnutie ovládačov a firmvéru pre Surface.


Pred inštaláciou systému Windows 11 je vhodné uložiť všetku prácu a zazálohovať počítač. Ak ste súbor ISO so systémom Windows 11 stiahli pomocou nástroja na vytváranie médií, pred vykonaním nasledujúcich krokov ho nezabudnite napáliť na disk DVD:

 1. Pripojte USB kľúč alebo vložte disk DVD do počítača, v ktorom chcete nainštalovať Windows 11.
 2. Reštartujte počítač.
  • Ak sa počítač automaticky nespustí z média USB alebo DVD, možno budete musieť otvoriť spúšťaciu ponuku alebo zmeniť poradie spúšťania v nastaveniach BIOS alebo UEFI v počítači. 
  • Ak chcete otvoriť spúšťaciu ponuku alebo zmeniť poradie spúšťania, zvyčajne je potrebné ihneď po zapnutí počítača stlačiť určitý kláves (napríklad F2, F12, Delete alebo Esc). Ak chcete zistiť, ako otvoriť spúšťaciu ponuku alebo zmeniť poradie spúšťania v počítači, pozrite si dokumentáciu k počítaču alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.
  • Ak USB kľúč alebo disk DVD nie je v možnostiach spúšťania uvedený, je vhodné kontaktovať výrobcu počítača a zistiť, ako v nastaveniach BIOS dočasne vypnúť zabezpečené spúšťanie.
  • Ak zmena spúšťacej ponuky alebo poradia spúšťania nefunguje a v počítači sa okamžite spustí operačný systém, ktorý chcete nahradiť, je možné, že počítač nie je úplne vypnutý. Ak chcete počítač úplne vypnúť, vyberte tlačidlo vypnutia na prihlasovacej obrazovke alebo v ponuke Štart a potom vyberte možnosť Vypnúť.
 3. Na stránke Inštalácia Windowsu vyberte možnosťĎalej.
 4. Vyberte možnosť Inštalovať Windows.

Stiahnuť

 

zdroj: Microsoft